Bodemtrawling

Bij bodemtrawling sleept een schip netten over de bodem. Bodemtrawls worden veel gebruikt voor de vangst van witvis die op of in de bodem leeft, zoals kabeljauw, wijting en schelvis, en platvis zoals schol. Bodemsoorten leven vaak in gemengde groepen, zodat naast de doelsoort ook andere soorten in de netten terechtkomen. Deze vorm van visserij heet soms ook: gemengde visserij. De bodemtrawls kunnen de bodem en het bodemleven beschadigen. Het tuig is niet selectief en de brandstofkosten zijn hoog. De impact van deze vistechniek hangt sterk af van de manier van toepassen. Zo is de hoeveelheid bijvangst afhankelijk van de maaswijdte, maar ook van gebied en seizoen.

De sleepnetten zijn op verschillende manieren open te houden en onder te verdelen in de volgende groepen:

Boomkor
De boomkor wordt gebruikt voor de vangst van platvis. Het net wordt opengehouden door een stalen buis, de boom. Een kotter sleept twee van deze boomkorren over de zeebodem.

Voordelen zijn:

– effectieve manier om platvis te vangen

Nadelig kan zijn:

– veel bijvangst
– aanzienlijke bodemimpact

– hoog brandstof verbruik
– veel bijvangst
– aanzienlijke bodemimpact
– hoog brandstofverbruik

Garnalenkor

Voor garnalenvangst in de kustwateren en op het wad wordt een lichte vorm van de boomkor ingezet. Hierbij rollen geen kettingen, maar touwen met ronde klossen over de bodem om de garnalen op te schrikken (rollenpees). De vissers gebruiken meestal een zeeflap om bijvangst te verminderen.

Voordelen zijn:

-effectieve manier om garnalen te vangen
-kleinere bodemimpact

Nadelig kan zijn:

-veel bijvangst

Sumwing, pulskor, pulswing, hydrorig

In Nederland vinden experimenten plaats met lichtere varianten van de boomkor, om het brandstofverbruik en de bodemberoering te verminderen.

De Sumwing
De sumwing heeft een vleugelvormige boom waardoor het brandstofverbruik lager is.

De Pulskor
De pulskor schrikt vissen op met elektrische schokjes in plaats van met wekkerkettingen.

De Pulswing
De pulswing combineert de beide technieken. De pulsmethode verkeert in de experimentele fase, er bestaat nog geen goed zicht op de neveneffecten van elektrische schokjes. De techniek is daarom nog niet officieel goedgekeurd.

Hydrorig
Een andere experimentele variant, de hydrorig, creëert waterwervelingen om vissen op te schrikken.

Voordelen van deze vangstwijzen zijn:

-brandstofbesparende vorm van trawlvisserij
-betere selectiviteit (minder bijvangst)
-kleinere bodemimpact

Nadelen kunnen zijn:

-pulskor is technisch complex

Bordenvisserij, outrigvisserij
In de bordenvisserij worden de netten horizontaal opengetrokken met stalen platen aan de zijkant van de netten (scheerborden). Aan de bovenkant houden plastic ballen het net open. Aan de onderzijde hangen gewichten die het net bij de bodem houden.

De outrigmethode maakt gebruik van ‘outrignetten’, een lichter sleepnet waarbij twee visborden het net ophouden in plaats van de traditionele boom.

Voordelen zijn:

-effectieve vangstmethode voor Demersale witvis

Nadelen zijn:

-middelhoog brandstof verbruik
– aanzienlijke bodemimpact door scheerborden

Twinrig

Twinrig is een variant waarbij één schip twee netten naast elkaar voorttrekt. De scheerborden bevinden zich alleen aan de buitenzijde van de netten. In de Noordzee wordt met twinrig gevist op Noordse kreeftjes, kabeljauw, wijting en schelvis en in de zomer ook op schol, schar en mul.

Voordelen van de twinrig techniek zijn:

-brandstofbesparend
-minder bodemimpact

Nadelig is:

-veel bijvangst bij visserij op kleine kreeftjes (fijne mazen)

Netten las