Fuiken, korven, potten & vallen

Kreeft, krab, paling, kabeljauw en inktvis worden ook wel gevangen door ze in fuiken te lokken. Vallen en korven zijn vaak kooien van bijvoorbeeld kippengaas. Het is verplicht aan de voorkant een grootmazig net te bevestigen, om te voorkomen dat zeehonden en watervogels in de kooi zwemmen. Jonge vis ontsnapt via de mazen van de fuik of kooi.

Voordelen zijn:

-vrijwel geen bodemschade
-selectief
-laag brandstofverbruik

Een nadeel is:

-Arbeidsintensief

Harpoen

Sommige grote en snelle vissoorten, zoals zwaardvis en marlijn, zijn met harpoenen te vangen.

Voordelen zijn:

-zeer selectief
-geen bodemimpact
-geen bijvangst

Nadelen zijn:

-zeer arbeidsintensief
-toepasbaar op beperkt aantal soorten

Visser netreparatie