Kieuwnetten

Kieuwnetten (Staant want, warrelnet, drijfnet)

Staand want

Dit is een verticaal net dat op de bodem staat of aan boeien in de waterkolom hangt. Passerende vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Met staand want wordt gevist op kabeljauw, andere rondvis en tong. Bij toepassing op kleine schaal is de impact op het zeemilieu klein. Het is een selectieve methode; kleine vissen zwemmen door de mazen van het net. Staand want vormt wel een gevaar voor bruinvissen en dolfijnen.

Een warrelnet

Een warrelnet bestaat uit meerdere netten van verschillende maaswijdten achtereen.

Voordelen van bovengenoemde vangsttechnieken zijn:

-vrijwel geen bodemschade
-selectief

Nadelen zijn:

-sommige vormen geven gevaar voor bruinvissen en dolfijen
-schade door losgeraken netten (ghostfishing)

Drijfnetten

Deze netten hangen rechtop in het water, met boeien aan de bovenkant en gewichten aan de onderkant. Ze zitten niet vast aan de bodem, maar drijven mee op de zeestroming. De soms kilometers lange netten dragen de bijnaam ‘muren des doods’ omdat allerlei vissen en ander zeeleven (dolfijnen, schildpadden, vogels en walvissen) erin verstrikt raken. In Europa zijn drijfnetten verboden.

Eén voordeel van drijfnetten zijn:

-geen bodemschade

Nadelen zijn ;

-veel bijvangst , ook van bedreigde soorten
-schade door losgeraakte netten (ghostfishing)

Hoop v Zegen netten