Ringnetten en kruisnetten

Ringnetten en kruisnetten zijn een actieve vangstmethoden, gericht op het vangen van pelagische soorten. Ringnetten worden in een cirkel uitgezet, om een school vissen heen. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ringnetten variëren van klein tot groot. Grote netten worden voornamelijk voor scholen haring gebruikt.

Kruisnetten zijn vierkante visnetten die vastzitten aan twee, elkaar kruisende, gebogen stokken. Op de plaats waar de twee stokken kruisen is een lijn bevestigd waarmee het net verticaal bewogen kan worden vanaf een vaartuig of van wal. Het vierkante net ligt op de bodem en wordt na enige tijd snel omhoog getrokken.  De vis die boven het net zwom wordt zo gevangen. Afhankelijk van de doelsoort, worden lampen of aas gebruikt om de vis aan te trekken.